Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről - 2023

Gyöngyszöv COOP Zrt.

Bevezető
- Energiafogyasztások és CO2 kibocsátások;
- Energetikai beruházások megtakarításait.

Társaságunk minden területen meg kíván felelni a vonatkozó, aktuális jogszabályoknak, így az energetika területén is.
A 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet továbbá a 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet alapján 2016. december 21-től minden vállalatnak akinek az energiafogyasztása, három év átlagát figyelembe véve meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, 100 000 m3 földgázt vagy 3400 GJ hőmennyiséget, annak munkajogilag és társaság jogilag független energetikai szakreferenst kell foglalkoztatnia.

A jelenleg hatályos 2016. évi CXXXVIII. törvény, 2015. évi LVII. törvény, illetve a 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodó szervezet fenti jogszabályokban meghatározott energiafogyasztások felett köteles energetikai szakreferenst alkalmazni. Társaságunk ennek eleget téve 2017. évtől alkalmaz energetikai szakreferenst. A jogszabályokban meghatározottak szerint ezúton eleget tesz annak a kötelezettségének, hogy a 2023. évi energetikai szakreferens tevékenységről az éves jelentést publikálja.

Társaságunk az éves energetikai szakreferens jelentésének adatait – jogszabályi kötelezettségének megfelelően – határidőig megadja – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére az arra rendszeresített módon.

Társaságunk – a Coop csoport szerves részeként – elkötelezett híve a társadalmi- és környezetvédelmi szerepvállalásnak. Ennek megnyilvánulásaként, energiafelhasználásunk csökkentésével a természet megőrzéséért teszünk a magunk módján. Ennek szem előtt tartásával, pénzügyi kereteink mértékében mindent megteszünk az energiatudatos működésért.

Jelen 2023. évi jelentés összefoglalást ad Társaságunk 2023. évi energetikai tevékenységéről, fogyasztásáról. A jelentés a következőket tartalmazza:
- Napelem termeléssel elért üvegháhatású gázok csökkentése

 

Gyöngyszöv COOP Zrt.
Éves energiafelhasználási adatok:

Energiafelhasználás: 1 574 343 kWh
Primer energiafelhasználás: 3 306 327 kWh
Üvegházhatású gázkibocsátás: 448,46 tonna CO2/év
Napelem termeléssel elért üvegházhatású gázok csökkentése: 59,70 tonna CO2/év

Energiahatékonysági beruházással elérhető, tervezett éves energiamegtakarítás:

Tervezett éves (végső) energiamegtakarítás: 211 979 kWh/év
Tervezett éves üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés: 77,37 tonna CO2/év

Dolgozói szemléletformálás
Dolgozóinkat havi szinten energiatudatos szemléletformáló anyagok publikálásával fejlesztjük.